VNPT Trà Vinh: Quý 1/2015, nhóm dịch vụ CNTT có sự bứt phá

Tính đến hết Quý 1 năm 2015, tổng doanh thu của VNPT Trà Vinh đạt 23% kế hoạch Tập đoàn giao

Nhóm dịch vụ CNTT có sự tăng trưởng. Đặc biệt, dịch vụ Fiber tăng trưởng “ngoạn mục”, với 52,14% so với cùng kỳ.

Quý 2/2015, VNPT Trà Vinh tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển và giữ khách hàng nhằm đảm bảo sự tăng trưởng theo kế hoạch.

Song Quân

Các bài mới hơn
Truy cập: 1 5 5 4 3