VNPT Trà Vinh và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Trà Vinh triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày 18/1/2018, VNPT Trà Vinh và Trung tâm Kinh doanh VNPT Trà Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Lương Mạnh Hoàng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đại biểu Tổng Công ty NET, Ban Phát triển Thị trường, Ban Kế hoạch Đầu Tư, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, Ban Khách hàng Cá Nhân, đại biểu Viễn thông và Trung tâm Kinh doanh VNPT Trà Vinh; về phía tỉnh có các đại biểu: lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, và công nhân, viên chức lao động của đơn vị.

Kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017 tăng trưởng khá, thị trường viễn thông, công nghệ thông tin tiếp tục có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn VNPT và Sở Thông tin Truyền thông, toàn thể cán bộ, người lao động VNPT trên địa bàn Trà Vinh đã đồng thuận, đoàn kết, phát huy các yếu tố thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

Theo báo cáo trong năm 2017 VNPT Trà Vinh hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do Tập đoàn VNPT giao; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị như: vận hành tốt mạng thông tin chuyên dung phục vụ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền; là đơn vị chủ lực trong việc cung cấp các dịch vụ viễn thông công ích tới các vùng sâu, vùng xa nhằm cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 

- Công tác đảm bảo và nâng chất lượng mạng lưới thực hiện có trọng điểm; thực hiện các chương trình riêng với từng địa bàn có chỉ tiêu chất lượng mạng thấp. Sau khi triển khai giám sát điều hành, các chỉ số chung về thời gian mất liên lạc và phản ánh khách hàng về chất lượng mạng đã giảm dần từng tháng

Về một số nhiệm vụ trong năm 2018, VNPT Trà Vinh tiếp tục phấn đấu mức tăng trưởng 10,5%, Gắn trách nhiệm kinh tế của khối kinh doanh trong hiệu quả hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, mạng lưới, thiết bị; đồng thời gắn trách nhiệm của khối kỹ thuật trong việc đảm bảo tính sẵn sàng và cam kết chất lượng hạ tầng kỹ thuật mạng lưới phục vụ hoạt động kinh doanh. Triển khai các giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cán bộ, người lao động.

Dịp này, Trung tâm Điều hành Thông tin - VNPT Trà Vinh được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, trong phong trào thi đua năm 2017; Trung tâm Kinh doanh VNPT Trà Vinh, PBH huyện Châu Thành, Trung tâm Viễn thông 1 được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017.

Một số hình ảnh tại hội nghị.


Các bài viết khác
Truy cập: 1 5 5 4 3