VNPT Trà Vinh: chính sách hoa hồng hấp dẫn cho cộng tác viên

VNPT Trà Vinh vừa ban hành quy định hoa hồng cộng tác viên phát triển, sửa chữa dịch vụ viễn thông-công nghệ thông tin.

Theo đó, VNPT Trà Vinh sẽ tính hoa hồng cho cộng tác viên theo điểm: phát triển dịch vụ, chăm sóc khách hàng khu vực quản lý, cung cấp thông tin thị trường, thực hiện tốt các chỉ tiêu quy định về chất lượng dịch vụ…,

Mức hoa hồng được tính gồm hoa hồng cố định, hoa hồng khuyến khích, hoa hồng theo doanh thu và sản lượng. Hoa hồng cố định được tính tùy theo từng loại dịch vụ/doanh thu/công việc, với điều kiện cộng tác viên phải hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, không vi phạm các quy trình, quy phạm của ngành, không bị khách hàng khiếu nại, khiếu kiện. Hoa hồng khuyến khích được dùng để khuyến khích cộng tác viên bán hàng giỏi, phát triển dịch vụ mới, thu hút được khách hàng của mạng khác.

Song Quân

Các bài mới hơn
Truy cập: 1 5 5 4 3