Tập đoàn bổ nhiệm Giám đốc VNPT Trà Vinh

Ngày 19/4/2018 tại Trà Vinh, Thành viên HĐTV, TGĐ Tập đoàn Phạm Đức Long đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc VNPT Trà Vinh.

 

Theo đó, Tập đoàn bổ nhiệm chức vụ Giám đốc VNPT Trà Vinh, Trưởng đại diện của Tập đoàn tại địa bàn tỉnh Trà Vinh cho ông Hồ Thanh Cao, phụ trách chức vụ Giám đốc VNPT Trà Vinh.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Phạm Đức Long đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hồ Thanh Cao, đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Cao trong công tác quản lý, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực và sản xuất kinh doanh của VNPT Trà Vinh trong thời gian tới. Tổng Giám đốc mong muốn với vai trò cương vị mới đồng chí Cao sẽ tiếp tục phát huy khả năng, sự sáng tạo, đoàn kết một lòng với toàn thể CBCNV đơn vị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của VNPT trên địa bàn Trà Vinh; giữ vững mối đoàn kết và phối hợp tốt giữa Kinh doanh và Kỹ thuật. Tổng Giám đốc cũng đánh giá cao các kết quả của VNPT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thời gian qua.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Thanh Cao cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn đã quan tâm, tín nhiệm giao nhiệm vụ và cam kết sẽ cùng đội ngũ lãnh đạo và CBCNV phát huy những thành tựu đơn vị đã đạt được thời gian qua, chung sức, chung lòng trong lao động sáng tạo và SXKD để VNPT Trà Vinh tiếp tục có những bước tăng trưởng tốt nhất, phát triển bền vững. 

Song Quân

Các bài viết khác
Truy cập: 1 5 5 4 3