Đảng bộ Viễn thông Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 22/5/2015, tại Trà Vinh, Đảng bộ Cơ sở Viễn thông Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Viễn thông Trà Vinh có 07 chi bộ và Đảng bộ bộ phận trực thuộc. Mặc dù trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng với quyết tâm cao của tập thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Viễn thông Trà Vinh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ, đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu hàng năm từ 1-3% trở lên, đat 100% so với chỉ tiêu nghị quyết; giảm chênh lệch thu chi bình quân trên 20%; năng suất lao động tăng bình quân hàng năm 10%; thu nhập của người lao động tăng bình quân hàng năm trên 10%; nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm, tổ chức đúng quy định Điều lệ Đảng. Toàn Đảng bộ kết nạp mới được 39 đảng viên, đạt 130% so nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Được Đảng ủy Khối doanh nghiệp công nhận: năm 2010-2012: Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2013-2014: Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Viễn thông Trà Vinh lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định các mục tiêu, nhiệm  vụ chủ yếu: hàng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 50% chi, đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp và các đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao và bền vững, tiếp tục khẳng định thương hiệu VNPT trên thị trường viễn thông…

Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia BCH nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Rắc tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phan Văn Phong tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng đã bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh và thông qua chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Song Quân

Các bài mới hơn
Truy cập: 1 5 5 4 3