VNPT Trà Vinh phát động thi đua: “Phát triển thuê bao FiberVNN”

Với quyết tâm tăng thị phần FiberVNN năm 2015 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển thuê bao góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Theo đó, chỉ tiêu phấn đấu trong đợt thi đua sẽ phát triển 1.600 thuê bao phát sinh cước thực tăng. Đồng thời tăng cường các biện pháp chăm sóc giữ khách hàng dịch vụ MegaVNN, hạn chế số thuê bao MegaVNN rời mạng.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trên, VNPT Trà Vinh tổ chức tuyên truyền,  phát động phong trào thi đua sâu rộng, vận động tất cả NLĐ tích cực tham gia; Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, nhằm có những biện pháp phấn đấu tích cực. Trực tiếp quan hệ với các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, hộ gia đình. . . . để tư vấn, giới thiệu dịch vụ; Chú trọng  đảm bảo chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ; Đảm bảo tốt thông tin phục vụ chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

Chuyên môn, Công đoàn VNPT Trà Vinh sẽ tôn vinh và khen thưởng trực tiếp các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc và đánh giá thi đua theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu./.

Song Quân

Các bài mới hơn
Truy cập: 1 5 5 4 3