VNPT Trà Vinh: tổ chức tập huấn An toàn - Vệ sinh lao động

Sáng ngày 25/9/2015, VNPT Trà Vinh tổ chức tập huấn An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cho 132 CB,CNV-LĐ năm 2015.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung: tổng quan về AT-VSLĐ, vấn đề cơ bản về bảo hộ lao động, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, công tác bảo hộ lao động tại cơ sở; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động.

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 1 ngày, thông qua những cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn, những tình huống cụ thể nhằm tháo gỡ những băn khoăn vướng mắc cho các học viên.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về AT-VSLĐ trong đơn vị, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra./.

Song Quân

Truy cập: 1 5 5 4 3