Trung tâm Kinh doanh VNPT-Trà Vinh tổ chức hội nghị người lao động năm 2018

Sáng ngày 04/04/2018, Trung tâm Kinh doanh VNPT – Trà Vinh tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 dưới sự chủ trì của Bà Trương Thị Thu Nhân – Phó Giám đốc phụ trách, Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn. Hội nghị vui mừng được đón tiếp Ông Hồ Thanh Cao – Trưởng đại diện, giám đốc Viễn thông Trà Vinh, Ông Phạm Phước Trọn – Phó giám đốc Viễn thông Trà Vinh đến tham dự, cùng 80 đại biểu đại diện cho 137 CBCNV của đơn vị.

Ảnh toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình công tác năm 2017 đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và đưa ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 cấp trên giao.

 

Ảnh Bà Trương Thị Thu Nhân – Phó giám đốc phụ trách báo cáo kết quả SXKD

 

Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất năm 2018, trong đó: Trong đó, Doanh thu Viễn thông - Công nghệ thông tin thực hiện đạt 100% kế hoạch doanh thu Tổng Công ty giao; Thu nhập người lao động tăng 5% so năm 2017; nộp ngân sách nhà nước 100% số phát sinh năm 2018 đúng theo qui định... Ngoài ra, hội nghị đã tiếp thu, bổ sung sửa đổi các nội quy quy chế, thỏa ước lao động tập thể.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị

  


Các bài viết khác
Truy cập: 1 5 5 4 3